Целта на този сайт е да бъдат разяснявани на читателите сложните въпроси касаещи хирургичните заболявания и тяхното лечение на разбираем език.

Информацията е написана добросъвестно и представлява най-добрите знания на авторите в момента. Колкото и да сме се стремили да бъдем изчерпателни нищо не може да замени щателен преглед изследване и консултацията с вашия личен лекар и специалиста хирург.

Естествено нищо произтичащо от информацията в сайта не може да се счита за даденост и на тази основа да внушава или да се приема за договореност, без да е потвърдено от квалифициран лекар след преглед, изследване и консултация.

Самолечението и нелечението са опасни.

Авторите нe поемат отговорност за грешки, пропуски, преки или косвени вреди и пропуснати ползи пряко или косвено в резултат на информацията в този сайт, предприетa самоинициатива, самолечение или бездействие от ваша страна.

Сподели тази страница във: