Да има. При всяка операция има риск. Риска е относително нещо. А опасно ли е да се шофира? Опасно ли е да си на самолет? Да пушиш, пиеш и ….? Да си женен? Да имаш тъща? Да имаш деца? Да ходиш на работа? Да си жив?

Помислете за най-обичайното пътуване с кола. В България всяка година повече от 1000 души загиват на пътя, а много повече са ранени и инвалидизирани. На кола може и да не се качваме, но болната жлъчка е бомба в корема Ви. Тя може да избухне по всяко време, а фитила и е доста къс, особено при възрастните хора. Те бързо развиват гангрена и перитонит.

Риска от лапароскопската холецистектомия е по-малък от класическата операция с голям разрез. Базирано на широки научни проучвания риска от минимални усложнения е до 7%, сериозни усложнения до 1%. Той разбира се зависи от стадия на заболяването, опита на хирурга и нивото на обезпеченост с апаратура.

Подходяща ли е лапароскопската операция на жлъчка при напреднала възраст?

Снимка Георги Атанасов www.bgpanorama.com george@abv.bg

Продължителността на живота се увеличава. Проучване за периода 1970 -1996г. установява нарастване на лицата над 75 години от 3.7 до 5.7%. Очаква се към 2050 този процент да нарасне до 11%. Това ще поставя все по-често дилемата дали да се оперират планово тези пациенти в случай на изявено заболяване влошаващо качеството на живота им или само по спешност в случай на усложнение. Този въпрос е важен и от гледна точка на това, че в тази възраст нараства броя на опасните усложнения и от друга страна операцията по спешност при неподготвен и високо рисков пациент е с до 10 пъти по-висок риск от следоперативни усложнения и неблагоприятен изход.

 

 

 

 

Твърде често се съветва отказ от планова или операция с отсрочена сешност под предлога “Той/тя е много стара и остават само няколко години живот, има болно сърце, високо кръвно и разбира се поради сложността и тежестта на самата операция, изчакаме. В нашият дългогодишен опит от лечение на много пациенти много рядко сме отказвали помощ на такива “безнадеждни” случай. А другото е да разчитаме на Неговта милост. Той е навсякъде и е вездесъщ. Трябва да повярваме и да му се доверим.

Възрастта сама по себе се не е противопоказание за нищо.

Да наистина в напреднала възраст има повече съпътстващи страдания, но съвременните нараснали възможности за компенсиране и лечение на тези заболявания, щадящи методи за упойка и операция снижиха значително рисковете при планова операция докато при усложнения и спешна операция риска е значително по-висок.

Трябва да се има предвид и следната очаквана средна продължителност на живота.
 

Възраст в години Очаквана средна продължителност на живота в години

65 14,2
70 11,3
75 8,7
80 6,5
85 5,0
90 3,4

В заключение напредналата възраст сама по себе си не е противопоказание за планова лапароскопска операция. Коректно е всеки отделен случай да се обсъди обстойно след преглед и консултация с лапароскопски специалист-доколко заболяването влошава качеството на живот и доколко е опасно, какви са придружаващите заболявания и могат ли да се компенсират, какъв е конкретния риск. Едва тогава пациента и близките му на семеен съвет да вземат информирано и обосновано решение.

Сподели тази страница във: